De Praktijk

richt zich op Spiritueel en Energetisch Management.

Onder Energetisch Management verstaat Kruiderie: het instandhouden of stimuleren van een gezonde energiehuishouding van mensen, dieren, ruimtes en huizen.
Kruiderie biedt hiervoor diverse diensten aan onder Voor Particulieren.

Ook door bedrijven is Kruiderie in te schakelen. Kruiderie kan ondersteuning bieden in de vorm van persoonsanalyses bij het aannemen van nieuw personeel (bijvoorbeeld assessments), ten tijde van herorganisaties of herplaatsing van personeel, of tijdens coachings- en reïntegratie trajecten van bestaand personeel.
Hierbij dient wel goedkeuring verleend te zijn door de betreffende medewerker dan wel personeelsfunctionaris.

Dit verstaat Kruiderie onder Spiritueel Management; het instandhouden of stimuleren van een gezonde energiehuishouding binnen een organisatie, waarbij de mens centraal staat.
Kijkt u voor meer informatie bij Voor Bedrijven.