Voor Bedrijven

Veel managementtools zijn gericht op de aanwezige kennis en kunde van uw personeel, maar vaak ontbreekt het die tools aan inzicht in de persoon zelf, en zijn de resultaten doorgaans moment-gericht. Ze zijn nogal statisch. De menselijke factor is niet statisch, bestaat niet uit cijfertjes en grafieken, en bestaat niet alleen maar op het moment van een test. Kruiderie kan ondersteuning bieden door middel van personal readings, om hierdoor uw medewerker inzicht te laten verkrijgen in zichzelf, wat hem/haar drijft, waar hij/zij goed in is en waar zijn/haar kwaliteiten liggen.

Ik combineer de persoonsanalyses met onder andere de Kernkwaliteiten methodiek van Daniël Ofman.
Het is echter ook mogelijk dat u zelf een lijst of methodiek aanlevert, op basis waarvan wij de persoonsanalyse uitvoeren. Het resultaat is uiteindelijk een persoonlijk rapport voor uw medewerker, met een sterkte-/zwakte analyse, en een uitgebreide behandeling van zijn/haar aanwezige (natuurlijke) kwaliteiten. Daarbij wordt een advies gegeven over de huidige functie of een nieuw uit te voeren functie.

De persoonsanalyse kan volledig op afstand gedaan worden, maar indien gewenst door de medewerker of het bedrijf kan er ook een persoonlijk gesprek of interview plaatsvinden. In overleg met de werkgever kunnen vooraf specifieke vragen geformuleerd worden welke tijdens het gesprek of interview met de (nieuwe) werknemer doorgenomen worden. De persoonsanalyse wordt dan naderhand opgesteld.